15 feb

Alnarp

Sista ansökningsdag för nya projekt

Sista dag att lämna in din projektansökan vid vårens ansökningstillfälle är den 15 februari.

Sök projektmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt från SLU Partnerskap Alnarp. Projekten ska utföras i samverkan mellan forskare vid SLU och våra partners. Ansökan görs av anställd vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap eller institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Projektansökningar ska ha inriktning jordbruk, trädgård eller skog, ligga i linje med SLU Partnerskap Alnarps utvecklingsområden samt bidra till hållbar utveckling. Den ömsesidiga nyttan för akademi, partner och samhälle är en nödvändighet.

Vanligtvis finansieras projekt med 100-200 tkr per år under 1-2 år från SLU Partnerskap Alnarp och med minst motsvarande belopp från partners. Medel beviljas bland annat till:

  • Forskningsprojekt med inriktning jordbruk, trädgård och skog.
  • Förprojekt för att testa en idé och som sedan kan leda till större projektansökningar från andra finansiärer.
  • Tillägg till befintliga projekt som tillvaratar synergier och skapar mervärden för både forskare och partners välkomnas.
  • Projekt som omfattar industridoktorand och bidrar till flera mervärden ur ett samverkansperspektiv.

Vägledning hur du ansöker finns på sidan Mer om projektansökan

Finansiering med upp till 50000 kr för att arrangera ett seminarium, workshop eller insatser i examensarbete kan göras löpande under året. Läs mer på: Ansökningar till seminarier/workshops

Fakta

Tid: 2024-02-15 -
Ort: Alnarp
Mer information:

Två ansökningstillfällen finns varje år, med sista ansökningsdag den 15 februari och 15 oktober. Inkomna ansökningar behandlas därefter i respektive ämnesgrupper som ger rådgivande utlåtanden. Beslut fattas i SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) ansöker om projektmedel. Ansökningar görs i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners.   


Relaterade sidor: