11 mar

Downtown Camper by Scandic (Brunkebergstorg 9), Stockholm

Att balansera mellan snabb och långsam samhällsplanering

seminarier, workshops |
Närbild på urtavla, foto.

Många av de utmaningar som det svenska samhället ställs inför kräver snabba åtgärder. Hur kan vi använda forskningsresultat för att hantera brådskande utmaningar genom samverkan?

Välkommen till en workshop arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den erbjuder en mötesplats mellan praktiker och forskare; ett möte där teori och praktik vävs samman. Vi presenterar nya insikter och reflektioner från tre års forskning där vi undersökt hur brådskande samhällsutmaningar kan hanteras genom samverkan och dialog. Nu vill vi tillsammans med er identifiera hur forskningsresultaten kan komma till användning i dialog- och samverkanspraktiken.

Många av de utmaningar som det svenska samhället ställs inför kräver snabba åtgärder. Det gäller till exempel att utveckla hållbara konsumtionsmönster och ställa om energisystemet, att skapa förutsättningar för att integrera flyktingar, att förebygga och bekämpa brottslighet samt att bygga bostäder så att vi klarar den ökade inflyttningen till städer. Samtidigt behövs också långsammare demokratiska processer av dialog och samverkan. Det är den här spänningen - mellan snabb och långsam planering – vi har utforskat i ett Formasfinansierat forskningsprojekt. Vi har gjort fallstudier av dialog och samverkan i stadsplanering, flyktingmottagande samt vid förebyggande och bekämpning av skogsbränder. Med utgångspunkt i dessa fallstudier vill vi tillsammans med er diskutera brådskande samhällsutmaningar och behovet av samverkan i bredare bemärkelse.

Vid workshopen deltar forskare och praktiker inom samhällsplanering – från handläggare, processledare, strateger och utredare till kommunikatörer och konsulter – tillsammans utbyter vi erfarenheter och lär oss mer om hur vi bättre kan hantera brådskande samhällsutmaningar samtidigt som vi förmår att tänka efter, lyssna och ha dialog.

Sprid gärna inbjudan till andra intresserade kolleger.

Fakta

Tid: 2024-03-11 10:00 - 15:00
Ort: Stockholm
Lokal: Downtown Camper by Scandic (Brunkebergstorg 9)
Arrangör: Avdelningen för miljökommunikation, Institutionen för stad och land
Sista anmälningsdag: 7 februari 2024
Pris: Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

Program

Preliminärt program

10:00  Brådskande samhällsutmaningar och behovet av  både snabb och långsam planering

10:15  Presentation och diskussion av forskningsresultaten

  • Att navigera spänningen mellan snabb och långsam planering genom processdesign: en studie av stadsplanering  
  • Dialogsystem för att adressera brådskande och oväntade samhällsutmaningar: en studie av flyktingmottagande
  • Värdet av reflektion och lärande: en studie av förebyggande och bekämpning av skogsbränder       

12:00 Lunch

13:00  Hur kan forskningsresultaten komma till användning?

  • Dialogsystem och auktoritet: hur kan vi designa dialoger i tider av brådskande samhällsutmaningar?
  • Att använda idéerna om dialogsystem i praktiken: kartläggning av relationer mellan olika dialogarenor
  • Auktoritet i dialoger och samverkan: hur kan vi göra medvetna val för att möjliggöra legitima samverkansprocesser?

15:00 Slut