1 mar

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Modulation of the glycoalkaloid biosynthesis pathway in potato (Solanum tuberosum L.) and development of CRISPR/Cas9 methodology for tomato (Solanum lycopersicum L.)

disputationer |

Ying Liu, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Modulation of the glycoalkaloid biosynthesis pathway in potato (Solanum tuberosum L.) and development of CRISPR/Cas9 methodology for tomato (Solanum lycopersicum L.)".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025