8 mar
17 maj

Online, Lycksele

Doktorandkurs: Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

Gran i fytotron. Foto.

I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador kan sättas upp.

Kursen kombinerar teoretiska föreläsningar med praktiska demonstrationer av övervakning. Som doktorand får du utvärdera övervakningsmetoder som används i era respektive projekt. 

Kursen startar med en digital introduktion till ämnet följt av veckovisa digitala föreläsningar och diskussioner som förser dig som doktorand med kunskap om grundläggande koncept och hur de tillämpas på övervakning.

Under veckan på plats i Västerbotten kombineras föreläsningar om övervakning och samplingsteori med föreläsningar om specifika metoder. Teori kombineras med samplingsövningar ute i fält och som doktorand får du utvärdera metoder applicerade i ditt eget projekt. 

Mer information och anmälan hittar du här.

Fakta

Tid: 2024-03-08 - 2024-05-17
Ort: Online, Lycksele
Arrangör: SLU Skogsskadecentrums Forskarskola
Sista anmälningsdag: 6 mars 2024