19 apr

Lennart Kennes sal, Uppsala

Carbon castles vs. beetle-fungus armies: phenology of the spruce bark beetle and Norway spruce resistance in times of climate change

disputationer |

Petter Öhrn försvarar sin avhandling "Carbon castles vs. beetle-fungus armies: phenology of the spruce bark beetle and Norway spruce resistance in times of climate change" den 19 april 2024.

Alla intresserade är välkomna att närvara!

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=127535
Respondent: MSc Petter Öhrn
Opponent: Senior researcher Sigrid Netherer, Institute of Forest Entomology, Forest Pathology and Forest Production, Austria,
Tid: 2024-04-19 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kontaktinformation