24 apr

Framtiden, MVM-huset, Uppsala/Online

Tove Floréns halvtidsseminarium

Välkommen till Tove Floréns halvtidsseminarium. Tove Floréns avhandling fokuserar på markkemi, specifikt nanopartiklar. Hennes preliminära avhandlingstitel är "Imogolite-type nanoparticles in the environment – characterization, adsorption, and biogeochemical significance". Välkommen!

Titel: Characterisation and Adsorption properties of Imogolite-Type Nanoparticles in Soil
Opponent: Karin Eklöf, Docent vid institutionen för vatten och miljö
Ordförande: Rebecca Naomi ter Borg
Pedagogisk granskare: Erica Packard

Anmäl dig till att delta i seminariet online på den enegelska versionen av denna sida.

Fakta

Tid: 2024-04-24 14:30 - 15:30
Ort: Uppsala/Online
Lokal: Framtiden, MVM-huset
Arrangör: Institutionen för mark och miljö

Kontaktinformation

Tove Florén
Doktorand i markkemi
Institutionen för mark och miljö
tove.floren@slu.se