24 maj

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Urban densification considering sense of place and environmental justice – or not

disputationer |

Azadeh Shahrad försvarar sin avhandling med titeln "Urban densification considering sense of place and environmental justice – or not".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025