24 maj

Lennart Kennes sal, Uppsala

The nature of human habitats : revealing outdoor recreation preferences through landscape utilization

disputationer |

Carl Lehto försvarar sin avhandling "The nature of human habitats : revealing outdoor recreation preferences through landscape utilization" den 24 maj 2024.

Alla intresserade är välkomna att närvara!


Kontaktinformation