7 maj

HUM.G.219, Umeå Universitet, Umeå

Forest Social: Beyond feelings and logic in the forest debate

seminarier, workshops |
Klara Härgestam

Föreläsnings-serien Forest Social bjuder in Klara Härgestam, doktorand i retorik vid Örebro Universitet. Klara presenterar sitt forskningsprojekt om människors förhållande till skogen och hur detta påverkar skogsdebatten.

Den polariserade mediala debatten om skogen rymmer inte djupare dimensioner av människors upplevelser. Studien är därför baserad på fältarbete med personer som har olika typer av kopplingar till skogen, exv. skogsägare, skogsindustrianställda och folk som jobbar med skyddande och bevarande.

Klara Härgestams huvudsakliga fråga är “hur ser folks relation med skogen ut vad gäller identitet, temporalitet och plats, och hur påverkar detta deras position i skogsdebatten?”

Anmäl dig på Umeå Universitets hemsida (anmälan publiceras snart)

Fakta

Tid: 2024-05-07 12:00 - 13:00
Ort: Umeå
Lokal: HUM.G.219, Umeå Universitet
Arrangör: Future Forests
Sista anmälningsdag: 30 april 2024
Mer information:

För mer information, kontakta Janina Priebe på Future Forests/Umeå Universitet. 


Program

En lättare lunch serveras till anmälda deltagare. Anmälningsformulär kommer strax.