23 maj

Smedjan, Gråbrödragatan 7, Skara

Hur kan vi tillsammans öka användningen av tillgängliga verktyg för ett resurseffektivt och hållbart jordbruk?

Vi är glada att kunna bjuda in dig att delta i en workshop som syftar till ökad tillgänglighet och användning av teknik och verktyg som främjar precision, resurseffektivitet och uthållighet i växtodlingen.

Tillsammans med er i branschen vill vi diskutera tillgänglig teknik och digitala system för effektivare resursanvändning och mer hållbar växtodling. Syftet är att identifiera och föreslå lösningar på problem som kan uppstå i det dagliga arbetet med precisionsodlingsteknik, men även hur vi i branschen kan arbetat tillsammans för att utveckla praktiska lösningar och förbättrade metoder. Vi hoppas under dagen kunna formulera idéer för uppdaterade arbetsmetoder samt förbättrad informationsspridning och kommunikation. Även fokus för framtidens utvecklingsarbete och forskning kommer att diskuteras. Vi bjuder på lunch och fika! Varmt välkommen!

Målgrupper : Lantbrukare, rådgivare, utvecklare av verktyg för beslutsstöd och övriga representanter från branchen

Workshopen är en del av samarbetsprojektet ”Tillämpningsklivet Precisionsodling” som finansieras av Västra Götalandsregionen och SLU.

Anmälan

Fakta

Tid: 2024-05-23 09:00 - 16:00
Ort: Skara
Lokal: Smedjan, Gråbrödragatan 7
Sista anmälningsdag: 22 maj 2024
Pris: Kostnadsfritt

Program

9.00
Välkommen och kaffe med smörgås

9.30
Inledning och presentation av dagen

10.00: Del 1.

  • Presentation av resultaten från intervjuerna med jordbrukarna.
  • Diskussion: Vilka är möjligheterna och utmaningarna i praktiken när det gäller att använda teknik och beslutsstöd för ett resurseffektivt och hållbart jordbruk?

11.30: Del 2. Greppa näringen rådgivningstjänst

  • Hur kan vi samarbeta bättre? Gunilla Frostgård (Greppa, Jordbruksverket) ; Lars Pertterson (Greppa, Mark Växt 05)
  • Historiskt perspektiv på implementering av verktyg för N-hantering (Yara)

12.15
Lunch

13.15: Del 2 (forts.). Gruppdiskussioner

14.15
Sammanfattning och slutsats

14.45
Presentationer av experter om verktyg och metoder för mer precis och effektiv odling.

  • Den potentiella användningen av beslutsstödsverktyg och utrustning för resurseffektivt och hållbart jordbruk (Dataväxt + SLU)

  • Användning av drönare inom jordbruket för ökad precision (Solvi)

15.30
Avslutning av workshopen och kaffepaus


Kontaktinformation

meriem.jouini@slu.se , 0761-42 79 29