30 maj

Zoom, Online

Governance & Management of Urban Forests - introducing Nature-based Thinking

seminarier, workshops |

Begreppet 'naturbaserat tänkande', Nature-based Thinking, utmanar och breddar det mer etablerade konceptet naturbaserade lösningar, Nature-based Solutions (NBS). Genom att balansera antropocentriska och ekocentriska värden, samt naturens relationella värden, kan mer hälsosamma och långsiktigt hållbara urbana naturlösningar utvecklas, menar Thomas Randrup och Geovana Mercado. Välkommen till det 17:e webbinariet i Urban Forest-serien!

Thomas Randrup, professor i Urban Open Space Management och Geovana Mercado, postdoktor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp, undersöker det potentiella värdet av en djupare form av integrering av naturen i stadsplanering och förvaltning, genom att utforska hur ett Nature-Based Thinking (NBT) perspektiv kan bredda och utöka NBS-ramverk genom att inkludera lokala sammanhang och verkligheter.

Läs mer och registrera dig via den engelska sidan!

Fakta

Tid: 2024-05-30 15:00 - 16:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Urban Futures & SLU Futures Forests
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Inspelade webbinarier 

Se de senaste inspelade webbinarierna på SLU Play.
(De läggs upp så snart de är textade.)

Se tidigare inspelade webbinarier här.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.