29 aug

Uppsala

Mistra Food Futures konferens: Future Food – i en orolig tid

evenemang | konferenser |

Våra livsmedelssystem är inte hållbara, men det finns nycklar för att driva samhällstransformation mot hållbarhet. Hur kan vi bidra till transformationen av det svenska livsmedelssystemet i oroliga tider? Mistra Food Futures konferensen är ett tillfälle för forskare, nuvarande och nya partners, intresserade och beslutsfattare att samlas för att reflektera över och diskutera framtiden för det svenska livsmedelssystemet, med särskilt fokus på livsmedelsberedskap.

Att skapa livsmedelsberedskap i det nuvarande livsmedelssystemet, utan att samtidigt dra nytta av möjligheten att ställa om i riktning mot ett mer hållbart livsmedelssystem riskerar ineffektiviteter genom att nödvändiga investeringar och förändrade beteenden, beslut och metoder i livsmedelssystemet inte med säkerhet kan användas för att uppnå båda syftena. Detta i sin tur riskerar att medföra resursslöseri och att processerna tillsammans blir onödigt kostsamma.

Mistra Food Futures Konferensen Food Futures – i en orolig tid är ett tillfälle för forskare, nuvarande och nya partners, stakeholders och beslutsfattare att samlas för att reflektera över och diskutera framtiden för det svenska livsmedelssystemet, med särskilt fokus på livsmedelsberedskap.

Förutom våra egna forskare och partners kommer vi att få möta och lyssna till Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion Klotet SR, Peter Alestig, klimatredaktör på DN och författare, Olga Grönvall, Reformaten, Martin Allard, expert inom totalförsvar och civil beredskap, och han var huvudsekreterare i Utredningen om en ny livsmedelsberedskap, med flera.

Konferensen hålls på Norrlands nation i Uppsala och är endast på plats.

 

Program

12:00 – 13:00 Lunch och registrering

13:00 – 17:00 Konferens

  • Hur kan vi upprätthålla en hållbar kurs i dessa turbulenta tider?

Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion Klotet inleder med att dela med sig av sina erfarenheter och insikter utifrån sitt arbete som journalist på Vetenskapsradion, Sveriges radio.

  • Panelsamtal som leds av Line Gordon, MFF

Panelen: Martin Allard, expert inom totalförsvar och civil beredskap, Christina Nordin, GD (JSV), Olga Gönvall, Reformaten, Peter Alestig, klimatredaktör på DN och författare.

  • Vilka lösningar ser vi inom Mistra Food Futures?

Panel med forskare och partners som delar med sig av nya upptäckter och relevant forskning: Helena Hansson, Per-Anders Hansson, Line Gordon, Hanna Karlsson-Potter, Therese Lindahl, Maria Hellström, Vivian Wei Huang, Sara Sundqvist, Näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, Pia Lindeskog, expert på FHM.

  • Diskussion och frågestund

  • Hur kan dessa lösningar bli Sveriges lösningar?

Politiker

  • Avslutning

Per-Anders Hansson, vice programchef och Annika Sohlström, GD (SLV) och styrelseordförande

17:00 – 19:00 Gästtalare och mingel

Gästtalare: Dr. Fabrice DeClerck, forskningschef, EAT

 

Mer information

Registrering till konferensen

 

Fakta

Tid: 2024-08-29 12:00 - 19:00
Ort: Uppsala
Arrangör: Mistra Food Futures
Mer information:

Mistra Food Futures

Mistra Food Futures är ett forskningsprogram som leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Programmet utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Kontakt: info@mistrafoodfutures.seKontaktinformation