29 sep
5 okt

Freiburg, TYS

Exkursion till Freiburg, Tyskland

evenemang |
Foto: CTG/SF

Följ med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till Centraleuropa för att spana in i framtiden och diskutera de klimatutmaningar som skogsbruket står inför på kontinenten och i Sverige.

Exkursionen kommer att fokusera på kunskapsutbyte mellan deltagarna och våra värdar i Tyskland på flera olika teman. Under en vecka reser vi med buss genom Tyskland och tittar på skogar i norr och söder. Vi diskuterar klimatanpassning i skogsskötseln, vattenfrågor, naturnära skogsskötsel, integration av skogens olika funktioner och ekosystem och hur man skapar naturvård, bedriver skogsbruk och rekreation på liten yta i tätbefolkade områden.

Vad kommer att hända när det blir både varmare, torrare, blötare och vi får mer extremväder? Vilka möjligheter har skogsbruket och dess aktörer att bidra till motståndskraftiga skogar och samhällsnyttor från skogen?

Huvudsakligt exkursionsmål: Freiburg i Breisgau, Baden-Württemberg med nedslag i norra och mellersta Tyskland på resan dit och hem.

Målgrupper:

  • yrkesverksamma i skogssektorn och relaterade näringar inkl. naturvård och skoglig turism
  • forskare
  • doktorander (en doktorandkurs är knuten till exkursionen)
  • skogsägare
  • alla med skogligt intresse

Språk: Engelska

Exkursionen organiseras av Future Forests i samarbete med skogsresor.se.

Fakta

Tid: 2024-09-29 - 2024-10-05
Ort: Freiburg, TYS
Mer information:

Uppdatering angående Future Forests och Skogsresor.se:s exkursion till Freiburg, 29 sep–5 okt 2024:

Den elektroniska anmälningsblanketten från Skogsresor.se hittar du nu här.

Var god observera anmälningsreglerna enligt Skogsresor.se: Skarp anmälan sker via formuläret samt genom insättning av anmälningsavgift på BG 5251-4908; Skogsresor AB. Anmälningsavgiften är 2500 kr. Observera att antalet platser på resan är begränsat. Anmälan gäller först då både pengar och anmälningsblankett inkommit till Skogsresor AB.

Du hittar information om programpunkter, praktikaliteter och bokningsregler här. Har du några frågor så är det bara att kontakta Ida på SLU eller Jan på Skogsresor. 


Program

Avgång-/Ankomstort: Malmö med möjlig uppsamling för busstransport till/från Malmö på dessa orter: Falun-Gävle-Stockholm.


Kontaktinformation

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.