SLU-nyhet

Bevattning i rätt tid minskar angreppen av äppleskorv

Publicerad: 20 oktober 2016

Äppleskorv orsakar mycket skador i ekologisk frukt. Ny forskning visar att man kan lura svampsjukdomen genom att vattna under torra perioder då svampen inte har möjligheter att etablera sig. På sätt kan man minska skorvangreppen på frukten. Metoden fungerar ibland men behöver utvecklas för att bli ett säkrare verktyg.

Äppleskorv (Venturia inaequalis) är en svampsjukdom som orsakar svarta fläckar på frukten och gör att frukten får sämre kvalitet eller blir osäljbar. Svampen sprids till de nya äpplena från så kallade askosporer som slungas ut från de gamla löven som ligger på marken. Genom att vattna på marken under torrperioden lockar man sporerna att slungas upp i träden. Om det är torrt under det följande dygnet kan svampsporerna inte etablera sig i träden. Metoden testades först i Danmark av rådgivaren och forskaren Maren Korsgaard vid Köpenhamns universitet. Under de första åren 2011-2013 uppnåddes en minskning av äppleskorven på 12-47 procent i vissa fall men i andra fall blev det ingen signifikant effekt av vattningen.

De aktuella försöken gjordes under 2014-2015 i fem äpplesorter Amorosa (röd Aroma), Elshof, Collina, Alkmene och Holsteiner Cox. De vattnade under träden med sprinklers. Bevattningstidpunkten avgjordes med hjälp av en prognosmodell för skorv som visade när det fanns mogna askosporer och när väderprognosen talade om torrt väder minst ett dygn framåt.

Marken vattnades två eller tre gånger varje år, i april och maj, och varje gång bevattnades två gånger med en timmes mellanrum, med 0,6 till 1,4 mm per gång.

Bevattningen gav i sorten Elshof en signifikant minskning av angreppen av skorv på bladen på 11-17 procent med bäst effekt i den nedre delen av träden. Det blev dock endast en liten minskning av skorvangreppen på frukten på mindre än en procentenhet. Effekten var bäst under 2014 när det var mycket skorvangrepp i odlingen.

I de andra äpplesorterna, som odlades på ett annat ställe, var skorvangreppen mycket låga under båda åren. Här blev skorvangreppen på bladen bara några procent lägre som ett resultat av bevattningen.

Forskaren Maren Korsgaard drar slutsatsen att denna typ av strategisk bevattning är ett användbart verktyg, men konstaterar samtidigt att effekten i vissa fall är ganska liten. Hon pekar också på möjliga förbättringar av metoden som att öka bevattningsmängderna och att utföra denna typ av bevattning även på senvintern.

Johan Ascard

Läs mer i Maren Korsgaards artikel: Effect of Strategic Irrigation on infection of Apple scab (Venturia inaequalis) www.ecofruit.net/2016/5_Korsgaard_45bis52.pdf

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se