SLU-nyhet

76 miljoner från Wallenberg till forskning vid UPSC

Publicerad: 05 oktober 2016

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger bidrag till forskningsprojekt som ska kartlägga de nyckelgener som styr träds tillväxt och miljöanpassning samt att undersöka vad som styr när växter blommar och hur tillväxt och produktivitet kan påverkas av klimatförändringar.

Stiftelsen ger 48 miljoner kronor till "Forest biology and biotechnology", ett större forskningsprojekt som syftar till att identifiera de nyckelgener som kontrollerar trädens tillväxt och miljöanpassning. Projektet, som kommer att bedrivas vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), kommer att utnyttja data som UPSC har ackumulerat under mer än tjugo års funktionsgenomisk forskning i hybridasp och gran. Med denna bas utvecklas ett storskaligt gensökningsprogram där man systematiskt identifierar nyckelgener, och kombinationer av gener, som kontrollerar trädens tillväxt, vedbildning och klimat/miljöanpassning.

Professor Ove Nilsson, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och föreståndare för UPSC, är huvudsökande, och gläds naturligtvis åt det stora anslaget:

– Detta är ett stort centergemensamt projekt som involverar de flesta forskargrupper vid UPSC. Den generösa donationen ger UPSC en stark bas för de kommande åren, så att vi kan ta nästa steg mot att designa träd för framtiden.

Genernas funktion kommer att karakteriseras genom att förändra deras aktivitet i genetiskt modifierade träd och effekterna på tillväxt och vedbildning kommer att systematiskt och storskaligt studeras i ett specialbyggt växthus med en s.k. fenotypningsplattform där hundratals träd kontinuerligt rör sig på löpande band och fotograferas, vägs och analyseras med avancerad bildbehandling i ett fullständigt automatiserat system. Detta möjliggör en mycket detaljerad analys av trädens tillväxt, vattenupptag, fotosyntes och resistens mot torka. Träd med intressanta egenskaper kommer att studeras närmare i fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp och eukalyptus.

Projektet kommer att ge helt nya insikter i de mekanismer som kontrollerar trädens tillväxt och utveckling och kommer att identifiera de gener som kan fungera som nya och effektiva verktyg för att stimulera ökad vedproduktion och vedkvalitet med minskat resursutnyttjande i plantager av hybridasp/poppel och eukalyptus, och i förlängningen även i tall och gran.

Ove Nilsson är, tillsammans med Karin Ljung, medsökande till ytterligare en beviljad ansökan, där UPSC-kollegan Marcus Schmid vid Umeå universitet är huvudsökande. Projektet, som beviljats drygt 28 miljoner kronor, heter "Epigenetic and Metabolic Control of Flowering Time". Det involverar 4 forskargrupper vid UPSC och ska undersöka de komplexa reglerande nätverk som styr växters blomning. Experimenten syftar till att kunna göra förutsägelser om hur de flesta växter kommer att reagera under kommande klimatförändringar.

Den goda utdelningen från årets ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör SLU:s rektor Peter Högberg stolt:

– Detta är oerhört glädjande och ännu ett bevis på att växtforskningen vid UPSC är en av Sveriges främsta forskningsmiljöer.

Kontaktuppgift:

Ove Nilsson
Professor vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Telefon: 090-7868487, 070-2869082
E-post: ove.nilsson@slu.se

 


Kontaktinformation