SLU-nyhet

Promotionshögtid på SLU

Publicerad: 10 oktober 2016

Lördag den 8 oktober var det åter dags för promotion vid SLU, då diplom, ringar, lagerkransar och hattar delades ut till två jubeldoktorer, sju hedersdoktorer och 69 färska doktorer vid SLU:s fyra fakulteter.

Högtiden var – så som förväntat – högtidlig med processioner, pampig musik och högtidsdräkter.

Men även så med en koppling till samtidens stora frågor, vilket rektor Peter Högberg framhöll: – SLU:s forskning och utbildningar handlar i högsta grad om grundläggande framtidsfrågor. Det inbegriper inte bara teorier om hur dessa ska lösas, utan också utvecklingen av konkreta praktiska lösningar.

Efter promotionen i SLU:s aula fortsatte det med bal på Uppsala slott för 450 gäster, till in på småtimmarna.

Ett fylligare reportage med fler bilder kommer i nästa nummer av Resurs.

Prof. Dr. Bill Hansson, vicepresident för Max Planck-sällskapet, utses till hedersdoktor vid SLU.
Nyblivna doktorer vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultetet.
Mottagare av SLU:s förtjänstmedaljer, från vänster: forskare Rebecka Westin, professor Roland von Bothmer samt professor Kjell Danell.

Kontaktinformation