SLU-nyhet

”Svensk klimatpolitik behöver fler träd”

Publicerad: 25 november 2016

”Agroforestry är en klimat- och biståndsinsats med starkt stöd i forskningen. När jordbrukare planterar träd på sina gårdar kan utarmade jordar ge dubbelt så stora skördar”, skriver representanter för Agroforestry Network, bl a professor Anders Malmer, SLU Global,i en debattartikel i Katrineholmskuriren.

”En rad forskningsrapporter har … visat att man kan minska klimatbelastningen från jordbruket genom odlingssystem som agroforestry, som tar upp mer växthusgaser än det släpper ut. FN:s klimatpanel IPCC bedömer att agroforestry är den metod med störst potential att minska utsläppen av växthusgaser.

En målsättning för FN:s globala hållbarhetsmål är att världens klimatbistånd ska uppgå till 100 miljarder dollar årligen från år 2020. Vi uppmanar Sveriges regering att verka för att en betydande del av dessa pengar går till agroforestry”, heter det bl a i artikeln.

http://kkuriren.se/asikter/debatt/1.4551915-svensk-klimatpolitik-behover-fler-trad

Mer om Agroforestry Network:

http://agroforestrynetwork.org/


Kontaktinformation