SLU-nyhet

Halländska växthusodlare vill skapa erfa-grupper

Publicerad: 02 november 2016

De halländska växthusodlarna vill utbyta erfarenheter i nya erfa-grupper för att utvecklas och lösa problem tillsammans. Sådana erfa-grupper kan bli viktiga verktyg i företagens förändringsarbete och kan även bidra till ett kunskapslyft och en stärkt position i näringen. Det var en viktig slutsats av ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård med syfte att lyfta de halländska växthusodlarna till ökad produktion och förbättrad lönsamhet.

Det har tidigare funnits erfagrupper men de har försvunnit i takt med att antalet odlare minskat. Grupperna skulle kunna träffas cirka fyra gånger per år och diskutera olika frågor som marknadsföring, affärsmannaskap eller jordkvalitet för att intressera olika slags växthusföretag. Växa Sverige ska undersöka möjligheterna att finansiera uppstarten av sådana erfagrupper.

En kursdag genomfördes med sju växthusföretag tillsammans med rådgivare från Cascada AB, Växa Sverige, Länsstyrelsen, LRF Trädgård och LRF Halland. Bland företagen fanns både större och mindre producenter av prydnadsväxter, småplantor och grönsaker.

– Syftet med dagen vara att inventera behoven hos halländska växthusföretag, säger Pauliina Jonsson, Växa Sverige, som leder projektet.

Diskussionerna inleddes med presentationer av inbjudna föredragshållare. Emelie Oskarsson berättade om LEAN lantbruk och tipsade om förbättringsmöjligheter i företagen. Deltagarna diskuterade hur man kan förlänga säsongen av krukväxter och ha mer information om företaget på själv blomkrukan för att profilera företaget, varumärket och den svenska produktionen.

Skapa mervärden åt kunderna
Andra frågor som diskuterades var hur man kan skapa mervärden och öka försäljningen. Sortimentet i gårdsbutiken kan breddas genom att ta in fler produkter från andra odlingsföretag. I gårdsbutiken kan man även erbjuda kunderna sittgrupper med gratis wi-fi och sälja kaffe. Andra idéer var att inspirera kunderna genom att inreda ett så kallat "show room" med blommor och grönt. Detta ökar den positiva upplevelse och bidrar till mervärden både för kunder och företag.

För växthusgrönsaker diskuterades att erbjuda färdiga måltidslösningar. Alltså inte bara tomater utan hela recept där tomater ingår som en viktig ingrediens.

Det framfördes också önskemål om en förbättrad och förenklad lagstiftning om växtskyddsmedel för att ge en trygg och konkurrenskraftig produktion.

Rådgivaren Jonas Möller Nielsen berättade om investering och finansiering.
– Det är viktigt att ha en investeringsplan och hålla fast vid den, sade Jonas. Annars blir de nödvändiga investeringarna större och svårare att genomföra. Därför kan det vara viktigt att låna till investeringar för att kunna genomföra dem i rätt tid för att stärka sin konkurrenskraft.

Helena Jauhiainen från LRF Trädgård lyfte fram fördelar med svensk produktion som att de skapar arbetstillfällen i Sverige och bidrar till Sveriges självförsörjning. Svenska företag är också bra på att använda fossilfri uppvärmning.

Gruppen diskuterade även framtida rekryteringsbehov av utbildad arbetskraft, inte minst mellanchefer. Trädgårdsnäringen behöver arbeta med att öka branschens attraktionskraft.

Av Johan Ascard


Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se