SLU-nyhet

Nytt agroforestrynätverk

Publicerad: 29 november 2016

Agroforestry lyfts ofta fram som en bra metod för en bra utveckling i fattiga länder då trädplanteringen hjälper till att återställa landskapet och leder till en hållbar intensifiering av jordbruket. Ett nytt agroforestrynätverk har därför lanserats där bland annat Vi-skogen och SLU-Global ingår. Nätverket ska fungera som en kunskapsplattform så att fler jordbrukare i fattiga länder ska kunna tillämpa agroforestry och därmed minska fattigdom och hunger.

Läs mer på SLU-Globals webbplats.

Läs mer på Agroforestry Networks webbplats.

Sedan en tid tillbaka finns även den fristående föreningen Agroforestry Sverige, som är mer inriktad på agroforestry för nordiska förhållanden: http://agroforestry.se/


Kontaktinformation