SLU-nyhet

Pressinbjudan: Ännu en ny högteknologisk forskningsanläggning i Skåne

Publicerad: 02 november 2016

Måndag den 7 november invigs den nya Biotronen vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.

Forskare från hela världen har vänt sig till SLU i Alnarp för att utföra klimatkontrollerade odlingsexperiment i den biotron som funnits sedan 1979. För att ytterligare spetsa SLU Alnarps avancerade forskningsprofil har universitetet och Akademiska Hus nu satsat på en helt ny anläggning, byggnationen har pågått under ett år.

Den nya biotronen är en viktig förutsättning för modern växtforskning där det krävs kontrollerade förhållanden som t ex temperatur, ljus och luftfuktighet i försöken.

– En modern forskningsinfrastruktur är nödvändig för universitetets utveckling, säger Håkan Schroeder, dekan vid SLU i Alnarp. Den nya Biotronen är inte bara viktig för vår egen forskning och utbildning utan även en mycket betydelsefull förutsättning för vår attraktivitet i samarbetsprojekt med företag och andra universitet, både nationellt och internationellt.

– Vi fortsätter att stärka Campus Alnarp med en unik byggnad som kommer att locka forskare från hela världen. Fokus läggs också på att göra anläggningen energismart genom att värmen som uppstår när en klimatkammare kyls kan återvinnas och användas till att värma upp andra delar av byggnaden, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör på Akademiska Hus region Syd.

Med denna anläggning kan sägas att Skåne nu stärks med ytterligare en unik forskningsfacilitet i fint sällskap med Max IV och kommande ESS.

Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI, tillika ordförande i SLU:s styrelse, kommer att förrätta invigningen.

Plats och datum: Crafoordsalen/Navet, Sundsvägen 14, SLU Alnarp. Måndagen den 7 november.

Pressen hälsas välkommen till invigningsseminarium med start kl 14.
OBS! Anmälan på denna länk krävs som ackreditering!
http://www.slu.se/biotronen/invigning. På denna länk finns även program för seminariet.

Det går även bra att endast komma till invigningsceremonin 15.15. Då krävs ingen anmälan.

Biotronens hemsidaKontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare, SLU, 040-41 50 37, tomas.osterman@slu.se.
Lena Ekelund Axelson, prodekan, LTV-fakulteten, 040-41 50 79, lena.ekelund@slu.se
Anette Neldestam, kommunikatör, 040-41 50 04, anette.neldestam@slu.se