SLU-nyhet

Trädgårdsnäringen kan vinna på samarbete med stadsbrukarna

Publicerad: 02 november 2016

Det finns en väldig kraft i stadsodling och i ekologisk odling. Trädgårdsnäringen har allt att vinna på att utveckla samarbeten med odlingsföretagen i städerna. Stadsodlarna har närheten till marknaden medan de etablerade trädgårdsföretagen har kunskapen och produktionsresurserna.

De som odlar i städerna är ofta ovana odlare men de är innovativa och vet hur stadsborna tänker. Stadsbrukarna saknar större maskiner och behöver köpa in tjänster för plöjning och tyngre markarbeten. De behöver också få in insatsmedel som gödsel, fiberduk och annat. Stadsodlarna kan också behöva utbildning om odling och företagande. Odlingarna är för små för att kunna tillgodose städernas behov av volymer. Därför kan det bli en lyckad win-win-lösning om stadsodlarna kan komplettera utbudet med volymprodukter som kål, rotfrukter och potatis från större trädgårdsföretag utanför städerna.

Stadsodling kan också bli en plantskola för framtida trädgårdsföretagare. Stadodling kan väcka stadsbornas intresse för yrkesodling och leda in dem på utbildningar inom den gröna sektorn. Om stadsbrukarna vill öka volymerna kan de odla i samarbete med ett landsbygdsföretag eller helt enkelt flytta ut på landet och bli nya trädgårdsföretagare.

Av Johan Ascard

 


Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se