SLU-nyhet

SLU:s första alumnmöte för trädgård

Publicerad: 07 december 2016

I samband med Branschdag Trädgård hölls SLU:s första alumnmöte inom trädgårdsområdet. Under några intensiva timmar diskuterade hortonomer, trädgårdsingenjörer och studenter utbildning och framtid.

Efter en innehållsrik branschdag samlades bortåt 50 alumner och studenter i Alnarpsgården. Gamla kursare fick en chans att prata minnen, studenter en möjlighet att knyta kontakter med yrkesverksamma hortonomer och trädgårdsingenjörer. Uppdelade i mindre grupper diskuterade alumnerna utbildningarna och branschens framtid. Mötet gav mersmak och alumnverksamheten inom trädgårdsutbildningarna kommer att fortsätta, enligt arrangören Partnerskap Alnarp.

- Jag är väldigt glad över det stora gensvar vi fick från alumnerna, det är en väldigt bra start. Vi kommer att jobba vidare genom att ge ut nyhetsbrev och utveckla aktiviteter, säger Lisa Germundsson på Partnerskap Alnarp.

En alumn är en tidigare student som vill hålla kvar kontakten med sitt lärosäte. Alumnverksamheten är i vissa länder omfattande och studenterna blir automatiskt upptagna som alumner när de tar examen. Alumnföreningarna utgör viktiga kontaktytor mot näringslivet för lärosätet, för alumnerna ger föreningarna möjlighet att bidra med nätverkskontakter eller ekonomiskt stöd.

Vid SLU finns Alumnnätverket som ger möjlighet att få kontakt med andra alumner samtidigt som SLU lättare kan hålla kontakten med alumnerna. Enligt SLU:s definition kan även den som fortfarande studerar vara alumn.

Av Marianne Persson

Läs mer på om alumn-nätverket här!


Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se