SLU-nyhet

Drönare underlättar övervakningen av vatten- och strandvegetation

Publicerad: 01 december 2016

Sverige har ett väl utbyggt system för övervakning av tillståndet i miljön, men effektiviteten kan förbättras. Övervakningen av vatten- och strandväxter i svårtillgångliga områden kan t.ex. göras med kameraförsedda drönare, utan att alltför mycket kvalitet går förlorad. Det visar Eva Husson i en avhandling från SLU.

Vatten- och strandnära vegetation i sjöar, vattendrag och våtmarker fyller viktiga ekologiska funktioner och övervakas för att vi ska kunna upptäcka förändringar och störningar i ekosystemen. Traditionell övervakning kräver mycket arbetsintensivt fältarbete, inte minst i områden med dålig framkomlighet. Därför har blicken vänts mot drönare, som är flexibla och enkla att använda och som kan ta flygbilder med hög upplösning och precision.

Eva Husson har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt hur användbara drönarbilder är för övervakning av strandnära vegetation och för vattenvegetation som har plantdelar ovanför vattenytan, till exempel flyttande blad. Den drönare hon använde var utrustad med en vanlig digital kompaktkamera som tog bilder med en rumslig upplösning på 5 cm.

Med hjälp av syntolkning kunde flygbilderna användas för en mycket detaljerad inventering och kartering av växter, oftast ända ned till artnivå, även när arterna växte i blandbestånd.

I avhandlingen undersökte Eva Husson även vegetationskartor som skapats med hjälp av automatisk bildanalys av drönarbilder. En del av den "detaljskärpa" som uppnåddes med syntolkning gick förlorad vid automatisk bildbehandling. Metoden var dock arbetsbesparande, vilket kan vara viktigt när stora områden ska kartläggas.

Noggrannheten vid automatisk klassning av vattenväxter låg för det mesta omkring 80 procent för växtformer och dominerande arter. I klassningen användes förutom bilderna också information om vegetationens höjd, vilken kunde beräknas med hjälp av överlappande drönarbilder.

– Resultaten visar att drönarbilder kan vara mycket användbara vid praktisk kartering och övervakning av vatten- och strandnära vegetation, säger Eva Husson. Rättsläget när det gäller fotografering med drönare är dessvärre oklart i dagsläget, efter ett färskt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen.

----------------------------------

MSc Eva Husson, institutionen för vatten och miljö, försvarade sin doktorsavhandling Images from unmanned aircraft systems for surveying aquatic and riparian vegetation vid SLU i Uppsala den 25 november 2016. Opponent var professor Danny Donoghue, Durham University, Storbritannien.

Mer information

Eva Husson
Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 30 59, eva.husson@slu.se

Länk till avhandlingen (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/13816/1/husson_e_161103.pdf

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf/källa ska anges.)

Drönaren SmartOne från SmartPlanes i Skellefteå. Foto: Eva Husson

 

Utsnitt av en drönarbild som visar vattenvegetation, med och utan markering av olika arter. Bildbearbetning: Eva Husson

 

Utsnitt av en drönarbild som visar ett vattendrag och strandnära vegetation, med och utan markering av vissa arter. Bildbearbetning: Eva Husson