SLU-nyhet

Grönare beslutsunderlag i nya Miljötrender

Publicerad: 19 december 2016
Omslag, Miljötrender 2016: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Grön (och blå) kunskap behöver vara självklara delar i beslut och planering. I senaste numret av Miljötrender från SLU får du exempel på smarta IT-tjänster, nya verktyg och samarbeten som bidrar till grönare beslutsunderlag.

Exempel ur det 32-sidiga innehållet:

Nya verktyg från forskningsprogrammet Waters

SLU-forskare har bidragit till att göra bedömningarna av svenska vattens ekologiska status enklare och säkrare. Ett beräkningsverktyg och mer platsspecifika referensvärden är några av resultaten från forskningsprogrammet.

Enklare använda gröna data

Med smarta it-tjänster ökar möjligheterna att möta olika samhällsbehov av gröna data. En analysportal för biodiversitetsforskning, ett handläggningsverktyg för naturvårdare och en digital karttjänst för skogsägare är tre exempel på olika applikationer som alla grundar sig på en och samma webbtjänst.

Rådgivning ger mer lövskog

Länsstyrelsen i Jönköpings län vill tillsammans med flera samarbetspartners inspirera skogsägare att satsa mer på lövskog. Analyser med SLU:s analysverktyg Heureka visar att det går att gynna mycket lövskog till en ganska försumbar kostnad.

Fosforskulden: Vilka vatten kan åtgärdas med aluminiumfällning?

Nu har forskare för första gången sammanställt kunskap om när aluminiumfällning av fosfor är en effektiv restaureringsmetod för sjöar och kustområden.

Förespråkar mer kunskapsdelning

Kevin Bishop, vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU, ser en ljus framtid för de svenska arbetssätten när det gäller att nå målen i Agenda 2030. "Sverige kan verkligen vara en förebild när det gäller ett systematiskt sätt att samla in data, analysera och följa upp hållbarhetsarbetet."

Bläddra i senaste Miljötrender #grönare beslutsunderlag

Ladda hem senaste numret av Miljötrender #grönare beslutsunderlag (pdf)

 

Fakta:

Prenumerera på Miljötrender

På tidningen Miljötrenders hemsida finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också tidigare nummer.

Om Miljötrender

Tidningen Miljötrender från SLU vänder sig till dig som jobbar inom miljö- och naturvård eller är engagerad i miljö- och naturvårdsfrågor på fritiden. Här kan du läsa om nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad.


Kontaktinformation