SLU-nyhet

Bidrag till nya hästforskningsprojekt

Publicerad: 15 december 2016

Åtta nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2017. Fem av projekten är helsvenska och tre är samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige. Dessutom får nio pågående projekt fortsatt finansiering.

Bland de nya projekten finns Rörelseasymmetri hos rid- och travhästar. Många hästar som tränar och tävlar har ett asymmetriskt rörelsemönster. Det kan vara orsakat av smärta, träning eller en naturlig variation. I projektet ska förändringar i rörelsemönstret hos rid- och travhästar studeras. Prevalens och grad av asymmetrier hos unghästar som inte tränats och ridhästar som tävlar på elitnivå ska studeras. Även hur symmetrin påverkas av olika faserna i skoningsperioden ingår i projektet. Huvudsökande är Marie Rhodin, SLU och Eli Hendrickson, NMBU.

Övriga nya och pågående projekt presenteras nedan på portalen Hästsverige.


Kontaktinformation