SLU-nyhet

KSLA-pristagare utsedda

Publicerad: 09 december 2016

KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens preses, SLU:s tidigare rektor Lisa Sennerby Forsse delar ut priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms stadshus. Som vanligt tillföll många av priserna SLU-medarbetare.

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor emeritus Göran Jönsson, Skara för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete tilldelas skog dr Mattias Eriksson, SLU Umeå för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply och vet.med dr Jenny Larsson, SLU Uppsala för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning tilldelas univ.adjunkt Anna-Lena Holgersson, AFB avd för hippologi, för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst tilldelas försökstekniker Annika Arnesson, Husdjurens miljö och hälsa, för hennes mångåriga engagemang och högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Hon har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

Vid sammankomsten valdes också 23 nya ledamöter in, varav två från SLU. I Allmänna avdelningen invaldes universitetslektorn vid Stad och land, Uppsala Seema Arora-Jonsson, och i Skogsavdelningen professor Urban Nilsson, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp.


Kontaktinformation