SLU-nyhet

Professor Urban Nilsson invald som ledamot i KSLA

Publicerad: 09 december 2016

Urban Nilsson, professor i skogsproduktion vid SLU, har blivit invald i skogsavdelningen på KSLA. Urban Nilsson är forskningsledare inom Future Forests och bedriver sin forskning vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp. Hans forskning är bland annat inriktadad på frågor om skogsföryngring, beståndsbehandling och skogsproduktion.

KSLA:s skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se