SLU-nyhet

Wallenberg-forskare till SLU

Publicerad: 01 december 2016

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. I kategorin Naturvetenskap kommer SLU att ta emot dr Charles Melnyk från universitetet i Cambridge.

De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning. 

– Sedan programmet startade 2012 har 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Det är mycket glädjande för Stiftelsen att kunna ge lovande forskartalanger en möjlighet att fritt utveckla sina idéer under fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Växter har efter en skada en unik förmåga att läka och koppla samman de kärlsystem som transporterar vatten, näring och hormoner. Charles Melnyk, som ska forska vid Växtbiologi, ska kartlägga hur läkningsprocessen går till när kärlen växer samman. Bättre kunskaper om processen kan effektivisera ympning och även användas för att bekämpa parasiterande växter.

I dag finns väldigt lite kunskap om hur det går till när de avskurna kärlsträngarna från olika växter smälter samman. Charles Melnyk kommer genom olika angreppssätt att leta efter gener som blockerar anslutningen av kärlen, studera genuttrycket under ympningsprocessen och undersöka vilka celler som ansvarar för att återsluta kärlsträngarna. Utöver detta ska han försöka förstå vad som gör att parasitiska växter kan angripa och skapa kärlanslutningar till ett så stort antal olika arter, när ympning är begränsat till nära släktningar.

Målet är att effektivisera ympningsprocessen, utöka antalet arter som kan ympas och att hitta metoder som motverkar parasiters angrepp på växter.

Syftet med satsningen är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg.

Programmet har inrättats i samarbete med de vetenskapliga akademierna och de svenska universiteten.

– Wallenberg Academy Fellows är en storslagen satsning som ger många av Sveriges mest lovande yngre forskare chansen att bygga upp starka forskningslinjer. Det här programmet är bland det viktigaste som görs i svensk forskning och utveckling i dag, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

Fem års finansiering kan bli tio år
Anslaget uppgår till mellan fem och nio miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering. Sedan 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,2 miljarder kronor inom programmet.

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.