SLU-nyhet

SKUD fortsätter att sanera förmodat stötande inhemska namn

Publicerad: 04 februari 2016

Vi är alla en del av världen. Informationsspridning är i dag blixtsnabb via internet. Tyvärr är det inte bara positiva krafter som verkar på nätet. Mindre omdömesgilla personer fortsätter att sprida nedsättande namn och uttryck i t.ex. sociala media. SKUDs dataansvariga har därför beslutat att byta ut flera sedan länge väletablerade växtnamn, som idag kan verka stötande. Detta är förhoppningsvis också en positiv sak för alla dem som använder SKUD som standard – i handeln inte minst. Historiska namn innehållande ordet neger justerades redan för flera år sedan. Sådana namn kvarlever dock som synonymer, utan vilka SKUD inte skulle kunna hänvisa, från t.ex. äldre litteratur, till de idag accepterade namnen.

Incitamentet till de namnändringar som nu gjorts i SKUD är ett förslag om två namnbyten från referensgruppen för Programmet för Odlad Mångfalds (POM) Krukväxtupprop. Namnen gällde hottentottlilja, Cyrtanthus brachyscyphus och kafferlilja, Clivia nobilis. De nya namnen i SKUD blir dobolilja och kapclivia. Förklaringar till de nya namnen kan ses i referenserna under respektive namnpost i SKUD. Vi ansluter härmed till rekommendationer från Språkrådet, avgivna i samband med diskussioner 2015 om fågelnamn inom Birdlife Sverige. Namnet kafferseglare ändrades då till vitgumpseglare.

I tillägg till de två ovan nämnda har nu alla svenska namn i SKUD som innehöll hottentott eller kaffer försetts med nya namn enligt följande:

Erica caffra, bäckljung - ersätter kafferljung
Erythrina caffra, kungskorallträd - ersätter kafferkorallträd
Euphorbia esculenta, sockereuforbia - ersätter hottentotteuforbia
Harpephyllum caffrum, plommonsumak - ersätter kafferbär

Björn Aldén och Svengunnar Ryman, huvudredaktörer för SKUD


Kontaktinformation