SLU-nyhet

Nytt interaktivt faktablad visar statistik om trädbiomassa

Publicerad: 21 april 2016

Nu finns ytterligare ett interaktivt faktablad i Riksskogstaxeringens webbaserade analysverktyg TaxWebb. Faktabladet handlar om trädbiomassa.

Trädbiomassa är viktigt ur både ett klimat- och biobränsleperspektiv, berättar Per Nilsson, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen. I det nya interaktiva faktabladet kan du undersöka hur mängden och typ av trädbiomassa varierar runt om i landet, fortsätter Per.

Riksskogstaxeringens interaktiva faktabladserie presenterar statistik om aktuella ämnesområden i ett lättillgängligt format. Övriga faktablad i serien behandlar död ved, virkesförråd, biologisk mångfald och contortatall.

Fakta:

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen
www.slu.se/skogsstatistik
https://taxwebb.slu.se

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472