SLU-nyhet

Gen som tycks bidra till bröstcancer hittad hos hund

Publicerad: 11 maj 2016

Genom att jämföra hela arvsmassan hos friska tikar av rasen engelsk springer spaniel med den hos tikar med juvertumörer har forskare kunnat ringa in genvarianter som bara finns hos hundar med denna sjukdom. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa. Resultaten, som just publicerats i Plos Genetics, har tagits fram inom ett projekt som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos hundar, och juvertumörer är den vanligaste formen av tumörer hos tikar som inte har kastrerats. Framförallt drabbas medelålders och äldre tikar. Tumörerna är överrepresenterade hos vissa raser, som engelsk springer spaniel, och man kan därför misstänka att ärftliga orsaker bidrar till att hundarna får tumörer.

En forskargrupp, där flertalet är knutna till Uppsala universitet eller SLU, har nu kartlagt de ärftliga orsakerna genom att jämföra arvsmassan hos friska och sjuka tikar av rasen engelsk springer spaniel. På detta sätt har de kunnat ringa in gener där hundarna som utvecklat tumörer skiljer sig från de som är friska.

– Våra misstankar riktas särskilt mot en gen som påverkar celldelning, CDK5RAP2, säger Malin Melin, en av forskarna från Uppsala universitet. Den finns i det område på kromosom 11 där vi ser tydligast skillnader mellan friska och sjuka hundar.

Denna upptäckt kan i förlängningen leda till utveckling av en förfinad diagnostik och på sikt bättre behandlingar. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa och det är möjligt att resultaten också kan leda till bättre kunskap och möjligheter för kvinnor med bröstcancer.

– Vi föreslår nu att det görs studier med både tikar och kvinnor, för att se vad denna gen har för inverkan på sjukdomsutveckling och svar på cancerbehandling, säger Henrik Rönnberg, en av SLU-forskarna bakom studien.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU) pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet med denna forskning är att få ökad kunskap om biologin bakom ärftliga sjukdomar samt att stödja en avel för friskare hundar. Kunskaperna kan användas till att förbättra såväl veterinärmedicin som humanmedicin. Forskningen täcker många av hundens genetiska sjukdomar, från olika typer av cancer till hjärt- och kärlsjukdomar och inflammatoriska sjukdomar, epilepsi och ögonsjukdomar.

---------------------------------------

Kontaktpersoner

Malin Melin, PhD
Science for Life Laboratory Institutionen för immunologi, genetik och patologi , Uppsala universitet
018-471 45 88, malin.melin@scilifelab.uu.se

Henrik Rönnberg, professor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 13 63, henrik.ronnberg@slu.se

Mer om hundgenetiksamarbetet mellan SLU och Uppsala universitet

Artikeln
Malin Melin, Patricio Rivera, Maja Arendt, Ingegerd Elvers, Eva Murén, Ulla Gustafson, Mike Starkey, Kaja Sverdrup Borge, Frode Lingaas, Jens Häggström, Sara Saellström, Henrik Rönnberg, Kerstin Lindblad-Toh. Genome-wide analysis identifies germ-line risk factors associated with canine mammary tumours. Plos Genetics. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1006029

Pressbild (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)


Kontaktinformation