SLU-nyhet

Goda nyheter för skogens vatten

Publicerad: 27 maj 2016

Forskarna inom Future Forests har publicerat ännu en vetenskaplig artikel som stärker bilden av att kväveläckaget minskar i skogens vattendrag.

– Det visar sig när vi studerar data att även i norra Sverige där depositionen är låg minskar halterna av kväve kraftigt. Sedan tidigare vet vi att motsvarande sker även i södra Sverige, säger Hjalmar Laudon, som är en av författarna bakom studien och forskningsledare inom Future Forests.

Minskat atmosfäriskt nedfall är en av flera påverkande faktorer i södra Sverige, men forskarna tror att förbättrade metoder för markanvändning och att skogen växer snabbare också är viktiga förklaringar, i synnerhet för utvecklingen i norra Sverige.

Fakta:

Läs en intervju med Ryan Sponseller, Umeå universitet, om ämnet. 

Du kan också se en föreläsning av Ryan Sponseller från Future Forests Week med rubriken Varför minskar kväveläckaget från skogsmark?

Läs mer

Lucas, R.W., Sponseller, R. A., Gundale, M. J., Stendahl, J.,  Fridman, J., Högberg, P. och Laudon, H. 2016. Long-term declines in stream and river inorganic nitrogen (N) export correspond to forest change. Ecological Applications 26(2), p 545 – 556.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/14-2413.1/full


Kontaktinformation