SLU-nyhet

Snart ser vi inte skogen för alla träd

Publicerad: 30 maj 2016

Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka enligt den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU. 

– Efter en period med högre avverkning, kopplat till stormarna Per och Gudrun, har återigen skillnaden mellan tillväxt och avverkning ökat och det är detta som driver virkesförrådsutvecklingen, berättar Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen. Virkesförrådet i hela landet uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter vilket innebär att träden binder 2,6 miljarder ton kol, fortsätter han.

Blicka in i framtiden
Utöver presentation av den officiella statistiken i tabeller, diagram och kommentarer, finns i årets Skogsdata ett temaavsnitt som kombinerar Riksskogstaxeringens tidserier från de senaste 60 åren med resultat från de skogliga konsekvensanalysberäkningarna SKA 15. För första gången illustreras skogstillstånd och förändringar från 1950-talet ända fram till år 2110, dvs. under 160 år. Simuleringarna, som utfördes med Heureka-systemet, bygger på ett antagande om att skogsbruket fortsätter att skötas som idag och illustrerar hur den historiska ökningen av tillväxt, avverkning och virkesförråd beräknas fortsätta under hela simuleringsperioden utan att mattas av. Virkesförrådet beräknas öka från dagens ca 3,5 miljarder skogskubikmeter till närmare 5 miljarder år 2110, drivet av en ökande tillväxt, som förväntas stiga från dagens 120 miljoner skogskubikmeter per år till över 160 miljoner år 2110.

– Att kunna koppla Riksskogstaxeringens långa tidsserier med simuleringarna från Heureka ger oss fantastiska möjligheter att följa skogens utveckling, säger Per-Erik Wikberg som är författare till året temaavsnitt.

Virkesförråd fördelat på trädslag. Hela landet. Enligt Riksskogstaxeringen (heldraget), och beräknad framtida utveckling enligt SKA 15 (streckat).

Publikationen Skogsdata 2016 är kostnadsfritt tillgänglig som pdf via Riksskogstaxeringens hemsida. Där finns även ingångar till vår statistikportal och till TaxWebb.

Fakta:

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen
www.slu.se/skogsstatistik
https://taxwebb.slu.se

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef vid Riksskogstaxeringen Jonas Fridman, Forskningsledare
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Per Nilsson, Redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472