SLU-nyhet

Naturmålare och djurskyddare bland årets SLU-hedersdoktorer

Publicerad: 03 juni 2016
Konstnär Roland Jonsson. Foto: Vanessa Jonsson

En konstnär, en veterinär, en biexpert och tre professorer varav en svensk stjärna på den internationella forskningshimlen – så ser årets hedersdoktorer vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ut.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, med bas i Alnarp, har utsett en av ”sina egna”, nämligen professor Bill S. Hansson, i dag Vice President – det vill säga näst högsta chef – vid Max Planck Society (som första icke-tysk). Bill Hansson var professor i kemisk ekologi vid SLU Alnarp 2001–2006 innan han rekryterades till Max Planck-institutet. Han har ”satt och kommer att sätta SLU och ämnet kemisk ekologi på den vetenskapliga världskartan, nu och i framtiden”, heter det bland annat i motiveringen.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har utsett professor Glen Broderick, vid universitetet i Madison, Wisconsin, USA, en av världens ledande forskare inom mjölkproduktion, och veterinär Lillemor Wodmar, Vendelsö, generalsekreterare i Svenska djurskyddsföreningen.

Glen Broderick är en framstående amerikansk mjölkforskare som har haft ett mångårigt samarbete med SLU. I motiveringen heter det bl a att han ”under en stor del av sin yrkesverksamma tid tagit alla tillfällen i akt att lyfta fram verksamheten vid SLU och bidragit till en framgångsrik forskning i Sverige om idisslarnas kväveomsättning och dess betydelse för miljön och djurens hälsa”.

Lillemor Wodmar tog veterinärexamen vid SLU 1985 och har därefter en lång karriär inom yrket. Fakulteten vill hedra ”hennes veterinära folkhälsogärning i … arbete för gott djurskydd, smittskydd och djurhälsa inom svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsimport”. Man vill också uppmärksamma hennes arbete inom Svenska djurskyddsföreningen.

Fakulteten för skogsvetenskap, med bas i Umeå, har utsett professor James Clark, universitetet i York, Storbritannien. Han är en internationell pionjär inom sitt forskningsområde, med målsättning att göra kemi på biomaterial från skog och lantbruk på ett miljövänligt sätt. Han är bl a grundare av Bio-renewables Development Centre och tidskriften Green Chemistry. ”Clark har ett mångårigt samarbete med SLU, både inom undervisning och forskning, och har där fungerat som en unik inspirationskälla”, lyder motiveringen.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap har utsett den danske biexperten Preben Kristiansen och konstnären Roland Jonsson. Kristiansen är från början lärare men sedan 1980-talet rådgivare i biodling, de senaste 20 åren i Sverige där han nu också bor, i Tjällmo utanför Motala. Han har också i många år samarbetet med SLU:s biforskare. ”Genom sin kompetens … kopplat till en förankring i vetenskapligt tänkande har (han) gjort avtryck internationellt och … bidragit till att ge såväl svensk biodling som verksamheten vid SLU ett gott rykte”, heter det bland annat i motiveringen.

Roland Jonsson, Almunge är en av landets mest kända naturmålare, specialiserad på fåglar, fiskar och däggdjur i sin naturliga miljö. Han finns representerad i samlingar över hela världen och målade under tre år också nobelpristagardiplom. Han är också engagerad i olika naturvårdsprojekt, bland annat i att restaurera lekplatser för Upplands landskapsfisk aspen. ”Han är … en utmärkt ambassadör för de värderingar som är SLU:s och NJ-fakultetens”, för att citera motiveringen.

De sex hedersdoktorerna promoveras vid SLU:s promotionshögtid den 8 oktober i Uppsala. Då promoveras även professor Detlef Weigel, Max Planck-institutet i Tyskland, som utnämndes i fjol men då inte hade möjlighet att närvara. 


Kontaktinformation

Mikael Jansson, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
mikael.jansson@slu.se, 018-67 14 56, 073-370 71 11