SLU-nyhet

Kungen deltar i Future Forests fältexkursion i Vindeln

Publicerad: 28 juni 2016

Den 1 september deltar H.M. Konung Carl XVI Gustaf i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av SLU.

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk.

Utgångspunkten för exkursionen i Vindeln är frågor som:

  • Vilken roll kan skogsbruket få i samhällets klimatomställning?
  • Hur kan vi bäst både bruka och bevara skogen?
  • Vilka nya skötselmetoder och tekniska lösningar finns för att kombinera skogens produktionsvärden, biologiska mångfald och sociala värden?

Under exkursionen utforskas några av det norrländska skogslandskapets skärningspunkter mellan tidigare årtiondens skogsbruk och framtidens skogsbruk. Ett 15-tal forskare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora bidrar med sin kunskap.

Relaterade sidor: