SLU-nyhet

Vaddå oönskad biologisk mångfald?

Publicerad: 04 juli 2016

I Biodiverse nr 2 kan man läsa om invasiva arter, historiens roll för hur myskoxen uppfattas, sammetsgetingen och mycket annat under temat "Oönskad biologisk mångfald".

Problem kopplade till biologisk mångfald är i många perspektiv samhällsproblem. Om man skrapar lite på ytan av begreppet invasiva arter kommer det fram många intressanta aspekter på vad som anses oönskat eller önskvärt. Sjögull till exempel, är en vattenväxt som i svenska vatten växer sig så tät och livskraftig så att båtmotorer fastnar och ytterst lite ljus tar sig ner i vattnet. Den betraktas som invasiv här, och man försöker därför bekämpa den. I Litauen, där den närmast förekommer naturligt, är den däremot rödlistad.

En artikel i nummer 2 av Biodiverse anknyter till förra numrets klimat-tema, och berättar om projektet Inscribing Environmental Memory (IEM), ett pågående experiment i integrerade miljöstudier som samlar forskare från vitt skilda ämnesområden som litteratur, arkeologi, antropologi, historia, geografi, geologi, och olika discipliner inom miljövetenskap för att förstå sambandet mellan människa och miljö i framtiden. Man använder sig av isländska medeltida sagor för att skapa en förståelse av hur forna tiders samhällen svarade på miljöförändringar.

Biodiverse nr 2/16 finns redan på webben, och kommer till prenumeranterna i mitten av juli.

www.biodiverse.se


Kontaktinformation