SLU-nyhet

Rapportera fynd av fjärilar och trollsländor i sommar

Publicerad: 01 juli 2016
Kattunvisslare, Pyrgus alveus. Foto: Ulf Gärdenfors, SLU.

Ute i naturen och spanar? Hjälp till att öka kunskapen om våra fjärilar och trollsländor genom att rapportera in dina fynd till Artportalen.se.  Fyra fjärilsarter och sju trollsländearter är särskilt intressanta i sommar.

De fyra fjärilsarterna är ängsnätfjäril, hedpärlemorfjäril, kattunvisslare och silversmygare. De har alla minskat under en längre tid, men deras utbredningsområde är fortfarande relativt stort. De fyra fjärilsarterna är knutna till olika typer av torra gräsmarker, miljöer som blir alltmer sällsynta främst på grund av igenväxning.

Var finns grön mosaikslända?

I år uppmärksammas även sju trollsländearter i en kampanj inom Faunaväkteriet,  ett samarbete mellan ArtDatabanken, Länsstyrelsen i Östergötland och Trollsländeföreningen. De utvalda arterna är rödlistade i Sverige eller ingår i Habitatdirektivet. Fynd av arterna som görs ideellt och rapporteras till Artportalen är ett mycket viktigt komplement vid bedömningen av arternas bevarandestatus. 


Kontaktinformation