SLU-nyhet

Multifunktionella terminaler - ett nav i bioekonomin

Publicerad: 22 augusti 2016

För att bättre kunna styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler behövs nya leveranssystem och affärsmodeller. I framtiden kan multifunktionella terminaler få allt viktigare roller som ett nav i bioekonomin.

En multifunktionell terminal, eller biohub, kan placeras nära skogen, vid industri, nära järnväg eller hamn. För att öka värdet på skogen kan en terminal ha fler funktioner än omlastning och lagring. Biomassan kan exempelvis, barkas, kvistas, krossas, flisas och kompakteras, men råvaran kan också förbehandlas på plats t.ex. genom torkning och torrefiering. Morgondagens terminaler kan då optimera kvalitets- och kvantitetsströmmar av skogens biomaterial till industrin.

Botnia-Atlantica har beviljat EU-medel till det finsk-svenska projektet BioHub. Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) leder projektet och partners i Sverige är SLU, BioFuel Region samt terminalen i Bastuträsk. SLUs roll blir bl.a. att modellera och analysera framtidens råvaruflöden där multifunktionella terminaler är viktiga hubbar för sortering, fraktionering och förbehandling av skogens biomaterial till bioraffinaderier.

Fakta:

Information om BioHub

Projekttidtabell: 2016-06-01 – 2018-12-31

Projektledning: Naturresursinstitutet (LUKE) (FI)

Övriga projektpartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SE), BioFuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI), Terminalen i Bastuträsk (SE)

Budget Sverige/Finland: 2 308 997 EUR

Beviljade EU-medel: 1 385 419 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

Medfinansiärer: Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Naturresursinstitutet (FI), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Terminalen i Bastuträsk (SE), BioFuel Region Brf AB (SE), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI)


Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14