SLU-nyhet

Forskarlarm om systematisk olaglig utrotning av flodkräftan till ingen nytta

Publicerad: 22 augusti 2016

Sverige håller idag på att helt förlora fisket på flodkräfta. Utrotningen sker genom medvetna, illegala utsättningar av den kroniskt pestbärande signalkräftan i nya vatten där flodkräftan och fisket efter den finns kvar, framför allt i norra och västra Svealand och Norrland. Det skrev SLU-forskaren Lennart Edsman i en debattartikel i Svenska Dagbladet i helgen.

Edsman skriver vidare att detta är ett betydligt allvarligare problem för det svenska kräftfisket än den EU-förordning om invasiva arter (bl.a. signalkräftan) som kom för ett par veckor sedan, och som vållat mycket upprördhet.

– Detta "hinkbärande" är olagligt, korkat och helt meningslöst. Signalkräftan har nämligen dåliga förutsättningar att fortplanta sig jämfört med flodkräftan när vintrarna blir långa. Även om signalkräftan mot förmodan överlever får de inga ungar och ger inget fiske. Däremot permanentar de pesten i vattnet så länge de lever.

Nya fall av utslaget flodkräftfiske rapporteras varje vecka, skriver Edsman. Många gånger handlar det om sjöar där fiskerättsägare med eget arbete och statliga pengar har skapat förutsättningar för ett fint och lönsamt fiske på flodkräfta, och sedan sett detta helt spolieras av en enda hink med dittransporterade signalkräftor.

Länk till debattartikeln i SvD Brännpunkt

Mer information

Lennart Edsman, forskare
Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm
Institution för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
010-478 42 26, lennart.edsman@slu.se
http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/kraftor-och-kraftfiske/

Läs mer

Om olagliga utsättningar i Värmland
Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i Värmlands län. Länsstyrelsen i Värmland

Lennart Edsman har medverkat i en rad vetenskapliga uppsatser om kräftforskning, liksom ett flertal populärt skrivna artiklar. Här följer ett urval.

Beståndskollapser hos signalkräfta (populärt på svenska)

Vättern och spridningen av signalkräfta (populärt på engelska)

Signalkräftan ökade kräftpestspridningen (vetenskaplig artikel)
The effect of the large-scale introduction of signal crayfish on the spread of crayfish plague in Sweden. Bull. Fr. Pêche Piscic. (2006) 380-381: 1291-1302. Bohman m.fl. DOI: 10.1051/kmae:2006026

Illegala utsättningar sprider signalkräftan (vetenskaplig artikel)
Exponential increase of signal crayfish in running waters in Sweden – due to illegal introductions? Bohman m.fl. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (2011) 401, 23. DOI: 10.1051/kmae/2011040

Sämre etablering för signalkräftan i norr (vetenskaplig artikel)
Time to establishment success for introduced signal crayfish in Sweden – a statistical evaluation when success is partially known. Sahlin m.fl. Journal of Applied Ecology 2010, 47, 1044–1052. doi: 10.1111/j.1365-2664.2010.01849.x

Global minskning av sötvattenskräftor – orsakerna (vetenskaplig artikel)
Multiple drivers of decline in the global status of freshwater crayfish (Decapoda: Astacidea). Richman m.fl. 2015. Phil. Trans. R. Soc. B 370: 20140060.

Hur man tacklar invasiva arter i våra vatten (vetenskaplig artikel)
Tackling invasive alien species in Europe: the top 20 issues. Caffrey m.fl. Management of Biological Invasions (2014) Volume 5, Issue 1: 1–20.

 


Kontaktinformation