SLU-nyhet

Per Andersson får Mårten Carlssons pris 2016

Publicerad: 31 augusti 2016

Per Andersson, f.d. statskonsulent vid SLU, har tilldelats Rektor Mårten Carlssons pris 2016, som erkänsla för hans exceptionellt stora engagemang för både SLU och dialogen med omgivande samhälle och näringsliv. Priset på 50 000 kr kommer att överlämnas i samband med SLU:s promotionshögtid den 8 oktober.

 

Per Andersson har arbetat för SLU under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv, framför allt inom frågor som rör utåtriktad verksamhet. Genom kvalificerad omvärldsspaning har han aktivt bidragit till att utveckla SLU:s positiva relationer med näringsliv och samhälle.

I motiveringen till beslutet framhålls särskilt de insatser han gjorde under utvärderingen Kvalitet och nytta (KoN) som lades fram 2009. Inom KoN gjordes en heltäckande utvärdering av SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys, både avseende kvalitet och nytta. Per Andersson arbetade framför allt med bedömningen av nyttan ur ett användarperspektiv, dvs. för näringar, myndigheter, intresseorganisationer etc. Därefter har han under många år spridit och lett diskussioner kring KoN-utvärderingens slutsatser, inte minst inom ramen för SLU:s olika chefs- och ledarutvecklingsprogram.

I nomineringen skrivs att Per Andersson i sak och gärning har förändrat SLU:s dialog med näringsliv- och samhälle på ett bestående sätt, och att han är sinnebilden av en god ambassadör för SLU.

Per Andersson är i grunden ekonomagronom. Efter några år vid dåvarande institutionen för ekonomi och statistik har hans huvudinriktning varit universitetets dialog med omvärlden. Det började vid dåvarande Konsulentavdelningen, där Per blev statskonsulent – en titel "för innehavare av en högre rådgivande tjänst". I takt med organisatoriska förändringar inom universitetet har han sedan arbetat med det som idag kallas samverkan vid SLU Info, SLU Kontakt och SLU Omvärld.

Ett annat stort intresse hos Per Andersson är pedagogik, och under den sista tiden innan pensioneringen arbetade som senior advisor med utveckling av SLU:s strategiska ledarskap.

Rektor Mårten Carlssons pris för föredömliga insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU instiftades 1995 och delas ut vartannat år. Mårten Carlsson var SLU:s rektor under åren 1982–1994. De senaste pristagarna har varit:

  • År 2014: F.d. naturvårdsråd Torleif Ingelög
  • År 2012: Statskonsulent Margareta Stigson
  • År 2010: Docent Torgny Wiederholm
  • År 2008: Professor Hans Andersson
  • År 2006: Jägmästare Roger Asserståhl
  • År 2004: Agr dr Olle Pettersson
  • År 2002: Forskningsledare Bengt Ehnström
  • År 2000: Driftledare Torsten Kellander

Mer information
Sune Lindh, akademisekreterare
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Pressbild (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Fotograf ska anges.)

Per Andersson. Foto: Jenny Svennås-Gillner


Kontaktinformation