SLU-nyhet

Skogens roll i en förnybar bioekonomi - kan framtidsforskning visa vägen? Future Forests seminarium under Almedalsveckan 2016

Publicerad: 31 augusti 2016

Våra förväntningar på framtiden är också med och formar den.  Future Forests seminarium under almedalsveckan tog upp hur forskning kan bidra till beredskap för framtiden. Hela seminariet kan ses länken nedan.

I Future Forests forskar vi om hur dagens förväntningar på skogen kan komma att forma framtidens skogsbruk. Med olika scenarioanalysmetoder studerar vi vilka olika visioner för framtiden som finns bland skogsbrukets intressenter, hur global markanvändning påverkar svenskt skogsbruk och hur värderingar och attityder till skogsbruk ute i samhället håller på att förändras. Till seminariet bjöd representanter från skogssektorn in för att diskutera hur framtidsforskning kan visa vägen för skogens roll i en förnybar bioekonomi. 

Under Almedalsveckan 2016 arrangerade Future Forests ett seminarium med titeln Skogens roll i en förnybar bioekonomi – kan framtidsforskning visa vägen?
Erik Fahbeck.
SLU:s forskare sysslar med de stora framtidsutmaningarna och tar fram kunskap som förr eller senare kommer samhället till gagn. Det gör de ofta tillsammans med näringar och andra aktörer. En viktig del är att försöka se framåt. SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck lyfte fram Future Forests som ett gott exempel på det.
Annika Nordin under Almedalsveckan
Future Forests programchef Annika Nordin inledde seminariet med att beskriva hur Future Forests framtidsforskning bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder.
Sverker Olofsson, journalist från Vännäsby, ledde samtalet mellan forskare, medlemmar i panelen och publiken.
Camilla Sandström.
Camilla Sandström, biträdande programchef Future Forests, beskriv hur Future Forests forskat kring hur framtidsvisionerna för skogen ser ut bland intressenterna och vilka styrmedel man förespråkar.
Louise Eriksson, Umeå universitet forskar kring skogsägarnas och allmänhetens attityder till skog och skogsbruk. Anu Korosuo vid IIASA, det internationella institutet för systemanalys, berättade om hur globala trender kommer att påverka den svenska skogen.
Panelen som diskuterade framtidsforskning: Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund, Lena Ek, ordförande Södra, Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och Linda Berglund, WWF.
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt friluftsliv, och Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef på SSR var där för att ge sin syn på värdet av skoglig framtidsforskning.
Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och Linda Berglund, WWF, frågas ut av Sverker Olofsson.

Se seminariet i efterhand. https://www.youtube.com/watch?v=urAdh0tEhAY

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se