SLU-nyhet

Sennerbytorget på Ultuna invigt

Publicerad: 31 augusti 2016

Det har blivit tradition att en avgången SLU-rektor ska hedras med att få ge namn åt en plats på campusområdet, och Lisa Sennerby Forsse (rektor 2006–2015) är inget undantag. Den öppna ytan mellan Undervisningshuset och Ulls hus på Ultuna heter nu fortsättningsvis Sennerbytorget.

Den högtidliga invigningen avhölls den 31 augusti av Uppsala läns avgående landshövding Peter Egardt – det var f ö hans sista officiella uppdrag eftersom han själv avtackades senare på eftermiddagen. Han kommenterade att han kände viss avundsjuka eftersom han själv knappast vågade räkna med att få ett torg uppkallat efter sig.

Förra prorektor Lena Andersson-Eklund påminde om alla de förändringar som universitetet genomgått under Lisa Sennerby Forsses rektorsperiod, inte minst all byggenskap – Ultuna har fått VHC, BioCentrum, MVM-centrum och Ulls hus, bland annat.

I Lövsta har det byggts både forskningsladugård, biogasanläggning och slakteri. Alnarp har fått både en Biotron och ett Agricum. Även Skogishuset i Umeå har genomgått omfattande ombyggnader. Och bland Lisas sista beslut fanns att börja bygga ett forskningsfartyg.

Tidigare SLU-rektorer har hedrats med följande: Lennart Hjelms väg finns numera i Ultuna * och det finns också en Lennart Hjelms dunge söder om Ultunaallén. Mårten Carlsson har en Mårtenslund, en lövträdsdunge utanför det gamla fakultetskanslihuset i Ultuna. Tomas Rosswall förärades en bänk i Ullbo Woodland Garden och Ann-Christin Bylund fick Bylunds backe, utomhusamfiteatern söder om Undervisningshuset.

Den högtidliga invigningen av Sennerbytorget avhölls av Uppsala läns avgående landshövding Peter Egardt. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Sennerbytorget ligger mellan Ulls hus och Undervisningshuset. På bilden syns från vänster akademisekreterare Sune Lindh, rektorssekreterare Katharina Boqvist, förra rektor Lisa Sennerby Forsse och SLU:s nuvarande rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Fakta:

* Platser i Uppsala kan officiellt bara uppkallas efter avlidna personer med anknytning till staden. Ett av de få undantagen är Martin Luther Kings plan. Det innebär också att Sennerbytorget inte är ett av kommunen godkänt namn eftersom Lisa Sennerby Forsse dessbättre lever i högönsklig välmåga.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mikael Jansson, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
mikael.jansson@slu.se, 018-67 14 56, 073-370 71 11