SLU-nyhet

Green Innovation Park invigd

Publicerad: 22 september 2016

I Uppsala invigdes på onsdagen Green Innovation Park – en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus som gemensamt står för satsningen. Målet är att skapa en stadsdel för innovation och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas.

– Green Innovation Park kommer att skapa möjligheter för många studenter, forskare och företagare att utveckla sina innovationer. Det är ett initiativ som kommer att gynna hela Uppsala och bidra till att vi kan nå vårt mål om 70 000 nya jobb till år 2050, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Inom Green Innovation Park ska människor mötas och stimulera varandras idéer till framgångsrika företag som ett bidrag till en hållbar framtid. Ultuna ska bli ett nav för gröna företag, forskare och entreprenörer. Här finns plats för så väl så väl enmansföretag som större innovationsföretag. Totalt finns det i dag ett 30-tal företag i Green Innovation Park och i och med invigningen öppnas nu upp för ytterligare aktörer till området. 

– Genom bland annat samverkan vill SLU bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Green Innovation Park är ett helt nytt sätt för oss att skapa samverkansmöjligheter med det gröna näringslivet. Vi tror starkt på detta. Att vara fysiskt nära sina samverkansparter skapar utmärkta möjligheter till både kontinuitet och flexibilitet när nya frågor eller utmaningar uppstår. Därför känns det mycket bra att vi tillsammans med Akademiska Hus kunnat skapa de här förutsättningarna på vårt campusområde här i Uppsala och ser fram emot att utveckla Green Innovation Park både här och på andra ställen, säger Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan vid SLU. 

Att vara fysiskt nära sina samverkansparter skapar utmärkta möjligheter till både kontinuitet och flexibilitet när nya frågor eller utmaningar uppstår. Därför känns det mycket bra att vi tillsammans med Akademiska Hus kunnat skapa de här förutsättningarna på vårt campusområde här i Uppsala och ser fram emot att utveckla Green Innovation Park både här och på andra ställen, säger Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan vid SLU. 

– Det känns fantastiskt bra att i dag inviga Green innovation Park! Ett lysande exempel på hur vi tillsammans kan skapa konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer. Detta kommer att stärka Uppsalas utveckling och kan bli ett nav för gröna näringar i hela landet, säger Peter Bohman, regiondirektör, Akademiska Hus region Uppsala. 

Vid invigningen deltog Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan SLU, Peter Bohman, regiondirektör, Akademiska Hus och Urban Eriksson VD för SLU Holding AB. Invigningen förrättades av Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen Green Innovation Park har stöd av Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala kommun och Tillväxtverket. År 2030 beräknas runt 200 företag vara etablerade och driva gröna näringar i Green Innovation Park.

Peter Bohman, regiondirektör, Akademiska Hus, Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan SLU, och Urban Eriksson, VD för SLU Holding AB.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation