SLU-nyhet

Kungen deltar i Future Forests exkursion

Publicerad: 01 september 2016

H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar den 1 september i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk.

Exkursionen utgår från frågor som: Vilken roll kan skogsbruket få i samhällets klimatomställning? Hur kan vi bäst både bruka och bevara skogen? Vilka nya skötselmetoder och tekniska lösningar finns för att kombinera skogens produktionsvärden, biologiska mångfald och sociala värden?

Exkursionen i Vindeln den 1 september utforskar några av det norrländska skogslandskapets skärningspunkter mellan tidigare årtiondens skogsbruk och framtidens skogsbruk. Tio forskare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora är exkursionens ledsagare.

Fakta:
Future Forests – forskning om skogen i samhället

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk.

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se