SLU-nyhet

Stad och land-forskare prisad

Publicerad: 22 september 2016

Tuula Eriksson, tidigare vid Stad och land, SLU har tilldelats ECLAS Life Achievement Award 2016. Hon är också den första från SLU som fått detta pris.

– Tuula Erikssons bidrag till utvecklingen av svensk landskapsarkitektutbildning och till att landskapsarkitektyrket förstärkts och populariserats i hela världen nödvändigtvis måste uppmärksammas, sade ECLAS ordförande Simon Bell i sitt tal.  

– Hennes arbete vid Institutionen för stad och land vid SLU har höjt utbildningens kvalitet enormt genom att ha gått både internationella och tvärvetenskapliga vägar, sade han också bl a.

Tuula Eriksson har även varit initiativtagare till forsknings- och undervisningsutbyten mellan SLU lärosäten i bl a Tanzania, Ryssland och Kina. Hon pensionerades 2014 men är fortfarande involverad i projekt vid SLU och vid utländska universitet.

ECLAS är det europeiska rådet för landskapsarkitektutbildningar. Priset delades ut vid dess möte i Rapperswil, Schweiz nyligen.


Kontaktinformation