SLU-nyhet

Undvik att bebygga Uppsalas bördiga jordar, skriver SLU-forskare i debattartikel

Publicerad: 05 september 2016

Uppsala kommuns förslag på ny översiktsplan tillåter en storskalig exploatering av jordbruksmark, men detta är inte förenligt med en långsiktig hållbar utveckling. Det skriver Ingmar Messing, professor i markvetenskap vid SLU, i en debattartikel i UNT, tillsammans med f.d. kollegan Rune Andersson.

Ett förslag till översiktsplan (ÖP) för Uppsala kommun, med tidsperspektivet till 2050, har varit utställt på samråd till och med den 31 augusti. I förslaget markeras att mycket stora områden som i dag är jordbruksmark hamnar inom Uppsalas så kallade Stadsbygd och Verksamhetsområden – cirka 10–15 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1400–2100 fotbollsplaner.

– Dessa ska succesivt kunna bebyggas. Vi anser att en sådan storskalig exploatering av jordbruksmark inte är förenligt med en långsiktig hållbar utveckling, skriver författarna.

Messing och Andersson menar att kommuner med bördiga jordbruksjordar, som Uppsala, har ett stort ansvar att medverka till livsmedelsförsörjningen i hela Sverige och så även till de delar av världen som har sämre eller inga odlingsjordar alls.

Länk till artikeln i Upsala Nya Tidning den 3 september
http://www.unt.se/asikt/debatt/livsmedelsforsorjning-en-odesfraga-4355113.aspx

Kontaktperson
Ingmar Messing
Professor i markvetenskap, SLU
018-67 11 73, ingmar.messing@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation