SLU-nyhet

Frilevande nematoder – odlingens osynliga fiender

Publicerad: 30 januari 2017

Nematoder är en grupp mikroskopiskt små rundmaskar som kan orsaka stora skador i odlingar, oftast utan att ge några iögonfallande symptom. Dessa små skadedjur kan påverkas kraftigt av vad som odlas på fältet, enligt senaste numret av Växtskyddnotiser. SLU-forskaren Maria Viketoft och hennes kollegor har undersökt hur olika förfrukter påverkar nematodangreppen, och hur nematoderna kan samspela med andra skadeorganismer och förstärka varandras skadeverkan.

Frilevande nematoder äter på rötterna av en växande gröda, vilket skapar sår på rötterna och påverkar hela rotsystemets utveckling. Till slut kan det leda till deformerade rotsystem som försvårar för plantorna att ta upp vatten och näring. Frilevande nematoder skiljer sig från de sedentära (fastsittande) nematoderna, som innefattar bland annat cyst- och rotgallnematoder, genom att de kan röra sig fritt i marken och inuti växternas rötter under hela sina liv.

Utvärdering och förebyggande av nematodangrepp

När nematoder först dyker upp i ett fält så sprider de sig långsamt ut från sin ursprungliga introduktionsplats. Därför förekommer de ofta fläckvis i fältet, och eventuella synliga symptom dyker också upp fläckvis. Provtagning av nematoder ska helst ske på hösten, så att det finns tid att planera nästa års gröda. Om man vill göra något åt nematoder så behöver det nämligen göras innan sådd eller sättning – efter sådden går de inte längre att komma åt.

Förfrukt och mellangröda spelar roll

Fältförsök har visat att förfrukten (det vill säga grödan som odlades i fältet föregående år) kan spela en stor roll för mängden nematoder i potatisodlingar. Rödklöver har visat sig ge fler nematoder. Blålupin – en tidigare outforskad förfrukt att ta till mot nematodangrepp – verkar däremot ge lägre nematodtätheter. När det gäller mellangrödor så har maträttika marknadsförts som en bra sådan för att förbättra markstrukturen. Fält- och växthusförsök har dock visat att odling av maträttika kan öka antalet rotsårsnematoder. Denna gröda bör alltså undvikas i växtföljden i fält där man vet med sig att dessa skadedjur finns.

Alla nematoder är inte skadliga

Nematoder kan samverka med andra skadeorganismer och förstärka skördeförluster. Till exempel så har Maria och hennes kollegor sett att groddbränna – en svampsjukdom som kan orsaka stora ekonomiska förluster i potatisodlingar – orsakar ännu större skördeförluster om det samtidigt finns nematoder som äter på potatisarna. Men det är viktigt att komma ihåg att nematoder som äter på grödorna bara är en bråkdel av alla frilevande nematoder i fältet. Deras släktingar är i många fall nyttodjur: nedbrytare som frigör näring som grödan kan ta upp, och svamp- och bakterieätare som kan minska skadeangrepp från patogena mikroorganismer.


Kontaktinformation