SLU-nyhet

Ökad diabetesrisk för normalviktiga katter som äter torrfoder

Publicerad: 17 januari 2017

Övervikt är den största enskilda riskfaktorn för diabetes hos katter, men en ny SLU-studie visar att det finns flera andra livsstilsanknutna riskfaktorer. För normalviktiga katter tycks t.ex. risken att drabbas av diabetes vara större om de till övervägande del äter torrfoder än om de mest äter blötmat. Detta är en mycket intressant upptäckt eftersom många katter utfodras med torrfoder. Studien visar också att utekatter löper mindre risk än innekatter att drabbas av sjukdomen.

Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

– Vi såg att övervikt är en mycket viktig riskfaktor för sjukdomen diabetes hos katt, men vi kunde också se ett tidigare okänt samband mellan diabetes och att äta torrfoder hos gruppen normalviktiga katter, säger Malin Öhlund, som är doktorand vid SLU och ansvarig för studien.

– Det vi ser i studien är ett statistiskt samband, som är svagare än det vi ser mellan övervikt och diabetes, förklarar Malin Öhlund. Hullet är alltså en viktigare faktor i sammanhanget än typen av foder, och det är ännu för tidigt att säga att torrfoder skulle vara en bidragande orsak till diabetes. För det krävs det fler studier.

En tänkbar förklaring till det samband som forskarna har upptäckt skulle kunna vara att torrfoder ofta innehåller mer kolhydrater än blötmat. Kolhydraterna bryts ner till socker som sedan tas upp av cellerna i kroppen med hjälp av hormonet insulin. Det är just tillverkningen av insulin och insulinets effekt som inte fungerar som det ska hos en diabetiker. Katter är strikta köttätare och i naturen anpassade att äta en mat med en hög proteinhalt.

I studien undersökte forskarna både nya och tidigare kända riskfaktorer för diabetes hos katt. Resultaten visar också en ökad risk för diabetes hos katter som lever som innekatter, är inaktiva, har ett glupskt ätbeteende, och är överviktiga. Utekatter hade en lägre risk att drabbas av sjukdomen.

Studien är den hittills största fall-kontrollstudien som har genomförts på katter med diabetes. Hela 2066 katter ingick i studien, varav 396 katter med diabetes och 1670 kontrollkatter. Studien genomfördes som en webb-baserad enkätundersökning under fyra månader, och innehöll totalt 48 frågor om katten och dess ålder, ras, kön, kastrationsstatus, hälsa och hull, samt frågor som rörde kattens utfodring, ätbeteende, aktivitetsnivå och om katten var inne- eller utekatt.

Mer information

Veterinär Malin Öhlund, doktorand
Institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 29 58, malin.ohlund@slu.se

Artikeln

Environmental risk factors for diabetes mellitus in cats. M. Öhlund, A. Egenvall, T. Fall, H. Hansson-Hamlin, H. Röcklinsberg & B.S. Holst. J Vet Intern Med 2016, DOI: 10.1111/jvim.14618.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.14618/epdf

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

  • Utekatt. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU