SLU-nyhet

SLU-professor invald i KVA

Publicerad: 25 januari 2017

Vid den senaste ordinarie sammankomsten valdes bland andra professor Ove Nilsson, SLU in som ledamot i Kungliga vetenskapsakademien (KVA).

Ove Nilsson är professor i skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU, och Umeå Plant Science Centre, UPSC.

I huvudsak studerar han de gener som kontrollerar när växter blommar och med hjälp av genmodifiering har han skänkt världen nya kunskaper om växter och träds blomning och knoppsättning. Bland annat har han visat att en gen kan få träd att blomma efter några månader i stället för efter 10–15 år.

Ove Nilsson och hans forskarteam är speciellt intresserade av vad som skiljer de tidigt blommande ettåriga växterna från de extremt sent blommande träden. Tillsammans med sin forskargrupp har Nilsson kunnat visa att de gener som styr när aspträdet blommar även kontrollerar när träden slutar växa och sätter knopp på hösten. Dessa kunskaper har nu börjat användas vid trädförädling.

Ove Nilsson studerar även andra gener som styr trädets tillväxt och stammens tjocklek. Kunskap om dessa gener kan i framtiden bidra till att få fram träd som producerar mer ved och cellulosa.


Kontaktinformation