SLU-nyhet

Skogens dag 25 januari

Publicerad: 16 januari 2017

Kung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag under Västerbotten på Grand Hôtel, Stockholm den 25 januari. Skogens dag fokuserar på hela värdekedjan och under dagen kommer besökarna bland annat få lyssna till hur arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper, hur regionens innovationssystem utvecklas, och hur fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skog.

Besökarna kommer bland annat att få lyssna till hur arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper, hur Västerbottensregionens innovationssystem utvecklas, och hur fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skog. Professor Annika Nordin, SLU, som är programchef för Future Forests, talar om tvärvetenskap för framtidens skogsbruk. Robotikforskaren Pedro La Hera, SLU och Skogstekniska klustret, presenterar en plattform för autonoma maskiner. Från forskningsprogrammet Bio4Energy medverkar universitetslektor Totte Niittylä, SLU, under titeln Skogsbioteknik och nya vedbaserade produkter. Programmet för dagen avslutas av professor Tomas Lundmark, SLU, med en betraktelse över skogsbrukets klimatnytta.

Förutom SLU står Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Skogstekniska klustret bakom arrangemanget för att ytterligare förstärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Skogslänet Västerbotten

– Västerbotten är ett av de ledande skogslänen. Här finns företag som är lokalt förankrade och som verkar på en global marknad. Den starka basnäringen har också legat till grund för världsledande forskning.  Skogens dag är ett sätt för oss att lyfta viktiga frågor till nationell nivå, säger Maria Hedblom, VD för Skogstekniska klustret.

Andra talare är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som beskriver hur arbetet med nationella skogsprogrammet framskrider, samt Skogsindustriernas VD Carina Håkansson och Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist.

Temat för 2017 års Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm är global attraktionskraft. Under veckorna på Grand lyfter företag, kommuner, och organisationer från länet vad Västerbotten kan erbjuda världen och vad världen kan göra för att utveckla Västerbotten.

Västerbottensveckorna på Grand Hôtel pågår från den 24 januari till den 10 februari. Under de tre veckorna genomförs en rad seminarier, föreläsningar och möten mellan aktörer från länet, Sverige och världen. Bland aktörerna finns bland annat Storumans kommun, VLL innovation, Sveriges Åkeriföretag Norr och Skellefteå kraft.

http://skogensdag.se/


Kontaktinformation